Christmas at Byron

Cheesemas Set Menu £15

Choose a burger, side, drink

Choose a Burger

Choose a Burger

Choose a Side

Choose a Side

Choose a Drink

Choose a Drink

WHILE YOU WAIT +£2.50

WHILE YOU WAIT +£2.50

DESSERT +£2.50

DESSERT +£2.50

Cheesemas Set Menu £17.50

Choose a burger, side, drink and while you wait or dessert

Choose a Burger

Choose a Burger

Choose a Side

Choose a Side

Choose a Drink

Choose a Drink

WHILE YOU WAIT OR DESSERT

WHILE YOU WAIT OR DESSERT